In English

Software for Calibration in Gamma-Ray spectrometric In-situ Measurements

Ye Yuan Josefsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-27. Den ändrades senast 2015-04-08

CPL ID: 214450

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek