In English

The effect of K2CO3 on the high temperature corrosion of a FeCrAl alloy

Johnny Viitala
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2015-03-27. Den ändrades senast 2015-03-27

CPL ID: 214444

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek