In English

Compression moulding of cellulose composites - The influence of additives

Helena Streitlien
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-25. Den ändrades senast 2015-03-25

CPL ID: 214272

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek