In English

Controlled drug-release from mesoporous hydrogels

Anna Pekkari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: mesoporous hydrogel, drug delivery, Lyotropic Liquid Crystal (LLC), release kineticsPublikationen registrerades 2015-03-24. Den ändrades senast 2015-03-24

CPL ID: 214239

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek