In English

Lägenhetsskiljande massivträbjälklag Projektering av bjälklag med förbättrade ljudisolerande egenskaper

Tier of beams and joists in timber house constructions. Reduction of inconvenient

Charlotta Bjerkborn ; Christophe Marliot
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:45, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21422

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek