In English

Influences of Cracks on Chloride-induced Corrosion in Reinforced Concrete Structures

Nhan Tran The ; Qi Huang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:40, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21421

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek