In English

Collision avoidance at intersections - A probabilistic threat assessment and decision-making system for safety interventions

Adam H. F. Runarsson ; Fredrik Granum
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX002/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-24. Den ändrades senast 2015-03-24

CPL ID: 214205

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek