In English

Development of an analysis pipeline for magnetoencephalography measurement data using the MNE software package

Moa Peter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX013/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-24. Den ändrades senast 2015-03-24

CPL ID: 214204

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek