In English

Intergrating Robust Design in a Product Development Process

Tommy Adler ; Anders Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Robust DesignPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek