In English

Development of a Battery Pack Container for an Electrical Vehicle

Anders Sjöstad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-20. Den ändrades senast 2015-03-20

CPL ID: 214097

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek