In English

Hållbara investeringsprojekt. Förslag till ett förbättrat hållbarhetsarbete.

ALEXANDRA LORENTSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014-45, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Sustainable development, checklist, safety, environment, economy, projectsPublikationen registrerades 2015-03-19.

CPL ID: 214073

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek