In English

Möjliga tillämpningar för BIM inom järnvägsprojektering. Vikten av struktur och tydliga roller.

NIKLAS JUNTIKKA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-11, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: BIM, Infrastructure Design, Requirements, BIM Coordinator, Transport