In English

The Applicability of an Internal Learning Platform at a Construction Firm.

Taraneh Vosough
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-1, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: knowledge management, knowledge creation, construction industry, BIM.Publikationen registrerades 2015-03-19. Den ändrades senast 2015-03-19

CPL ID: 214068

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek