In English

PROJECTS BEYOND CULTURES & CULTURES BEHIND PROJECTS

MEHRSHAD AKBARI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-3, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Culture, Cross-Culture, International Projects, Competence, motivation, communicating across cultures, LeadershipPublikationen registrerades 2015-03-19. Den ändrades senast 2015-03-19

CPL ID: 214067

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek