In English

Use of BIM in infrastructural projects. A cross country comparative analysis between the use of BIM in Australia and Sweden.

Maria Höier ; Evelina Hjalmarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014-159, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: building information model, information and communication technology, integrated project deliveryPublikationen registrerades 2015-03-19. Den ändrades senast 2015-03-19

CPL ID: 214046

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek