In English

Project Governance a research study on Project Scope Change

RICKARD SKOGASTIERNA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-165, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project, project tracking, scope, scope change, change management, scopePublikationen registrerades 2015-03-19. Den ändrades senast 2015-03-19

CPL ID: 214044

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek