In English

Product Development of PExA - The future diagnostic instrument for lung diseases

Åsa Holmberg ; Johan Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-16. Den ändrades senast 2015-03-16

CPL ID: 213826

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek