In English

Gjuteriet - förnyelse av en industribyggnad i Lidköping

"The foundry" - A renewal project of a former industrial building in Lidköping

Ylva Tidäng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-13.

CPL ID: 213779

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek