In English

Exploring biophilic design in student accomodation

Panagiotis Giannakopoulos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-13.

CPL ID: 213778

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek