In English

Additive Manufacturing of tooling for low volume production of Fibre Reinforced Plastic

Oskar Adamsson ; Mathias Bergfjord
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-13. Den ändrades senast 2015-03-13

CPL ID: 213772

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek