In English

iSCSI-Server - Att utveckla en iSCSITarget

Ossian Madisson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 40 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Ilait är ett företag som man kan beskriva som servergrossist då de tillhandahåller diverse servertjänster, som virtuella servrar och backuptjänster, till återförsäljare. De bygger en stor del av sina tjänster på sitt eget system IVBS (Ilait Virtualized Block Storage) som är ett bra system men det saknar stöd för iSCS(Internet Small Computer System Interface). De har haft kunder som har begärt stöd för just det och de vill därför undersöka möjligheten att erbjuda det.

IVBS är utvecklat i det ännu unga språket Go, därför är uppgiften med det här arbetet att genom att försöka utveckla ett iSCSI-system i Go undersöka om det är möjligt. För att genomföra detta arbetet behövdes kunskap om både iSCSI och Go. På vägen tillkom också ett behov av en ökad förståelse för både SCSI och Linux filsystem. Projektet resulterade i en iSCSI-server som det går att koppla upp sig mot, logga in på utan autentisering och använda för läsning och skrivning som om det var en lokal disk på klientsidan.Publikationen registrerades 2015-03-13. Den ändrades senast 2015-03-13

CPL ID: 213763

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek