In English

Vägförvaltningssystem. Sammanställning i databas av system från Vägverket och kommunerna i Sverige

Road administration systems. Compilation in database with information from the Swedish Road Association and the municipalities in Sweden

Muneer Altuwegery ; Anneli Strand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:36, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21372

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek