In English

Inventering och analys av framkomligheten till Hisingen, GöteborgEn studie på 10-15 års sikt på uppdrag av Ericsson, Volvo Car Corporation och AB Volvo

Inventory and analysis of the accesibility to Hisingen, Göteborg. A Study in 10-15 years initiated by Ericsson, Volvo Car Corporation and B Volvo

Linda Andersson ; Terés Stenholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:33, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2015-01-14

CPL ID: 21371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek