In English

Uppföljning av bärighet och deformationsutveckling av terminalytor vid inventering och nybyggnad i Göteborgs Hamn

A follow-up on bearing capacity and development of terminal surfaces at inventory and new construction in the Port of Gothenburg

Maria Rimstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:31, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek