In English

Uppföljning av förstärkningsobjekt utfört med aktiv design

A follow-up on a strengthened road carried out with an active design principle

Robert Hamilton ; Hazem Zainel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:8, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 21369

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek