In English

Social sustainability and change management in a project based organization. The challenges of design and implementation in construction.

Oskar Käll ; Niclas Bergendahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-9, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-11. Den ändrades senast 2015-03-19

CPL ID: 213653

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek