In English

Structuring construction project management processes. A case study of a Swedish house developer

Sebastian Ahlström ; Mikaela Wallo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2015-5, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project Management, Standardization, Freedom and innovation, Construction industry, Process-orientationPublikationen registrerades 2015-03-11. Den ändrades senast 2015-03-19

CPL ID: 213647

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek