In English

En rättvis byggnad - Social och ekologisk hållbarhet genom byggnation med lokala material

Fair building with local materials

Josua Smedberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-10. Den ändrades senast 2015-03-10

CPL ID: 213565

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek