In English

The interaction of global and local best practices within manufacturing

Siri Jagstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:102, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-10. Den ändrades senast 2015-03-12

CPL ID: 213563

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek