In English

Electrochemical oxidation of organics in nuclear waste streams using a boron-doped diamond (BDD) electrode

Marcus Kierkegaard
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. 70 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Electrochemical Oxidation, Nucear Waste, boron-doped diamond (BDD)Publikationen registrerades 2015-03-10. Den ändrades senast 2015-03-10

CPL ID: 213561

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek