In English

A comparison of finite element formulations for analysis of the converting process of packaging materials

Susanna Lindberg ; Patrik Sandvik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2015:10, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-09. Den ändrades senast 2015-03-09

CPL ID: 213540

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek