In English

Entrepreneurial learning An Exploratory Study on the Learning Styles of Venture Insiders and Outsiders

Mathilda Lundqvist ; Johansson Herou Sofie
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 103 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2015:006, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-03. Den ändrades senast 2015-03-03

CPL ID: 213357

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek