In English

Stage acoustics in concert halls: a study of musicians' acoustical environment

Emma Linnea Gjers
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:165, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: stage acoustics, concert halls, symphony orchestra, correlation, survey, musicians, measurements, calculation, opinions, support, musical acoustics, architectural acousticsPublikationen registrerades 2015-03-03. Den ändrades senast 2015-03-04

CPL ID: 213337

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek