In English

Operational transfer path analysis of components of a high-speed train bogie

Robert Ström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:158, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: operational transfer path analysis, OTPA, cross talk cancelation, CTC, railway noisePublikationen registrerades 2015-03-03. Den ändrades senast 2015-03-03

CPL ID: 213336

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek