In English

The journey as a destination - Commuting as an integrated part of everyday life through re-design of a commuter train

Ylva af Kleen ; Hanna Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-02. Den ändrades senast 2015-03-02

CPL ID: 213319

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek