In English

Formalizing informality - An investigation about how a formally educated architect could work with informal architecture in improvement programs of informal settlements

Erica Regen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-02. Den ändrades senast 2015-03-02

CPL ID: 213316

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek