In English

Designing for Intercultural Interaction - A Local Bazaar for the Future Development Plan of Angered Centrum

Shahrzad Jazi Askaripour
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-02. Den ändrades senast 2015-03-02

CPL ID: 213313

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek