In English

Development of Statistical Models for Improving Quality of Vehicle Inspectors

Jun Duanmu ; Yang Yang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Quality ImprovementPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2133

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek