In English

Critical success factors for efficient bridge construction

Fariba Kiamarsi ; Gamaleldin Mahmoud Saeed Mohamed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bridge construction, critical success factors, stakeholders, quantitative study, qualitative study, Innovative design, Innovative materialPublikationen registrerades 2015-03-02. Den ändrades senast 2015-03-02

CPL ID: 213286

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek