In English

Using Modular Discrete Event Simulation for Modelling Fast Moving Consumer Goods Lines

Robert Collin-Karlsson ; Fredrik Rahm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-03-02. Den ändrades senast 2015-03-04

CPL ID: 213273

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek