In English

Achieving Quick Wins in Continuous Improvement Implementation

Yann Chapron
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Continuous Improvement ImplementationPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2132

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek