In English

Variability management and deployment of embedded software

Tobias Boström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX008/2015, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-27. Den ändrades senast 2015-02-27

CPL ID: 213194

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek