In English

TEMPO Mediated Electrochemical Oxidation of Cellulose towards sustainable recycling of textile fibres

Lisa Åkerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-26. Den ändrades senast 2015-02-26

CPL ID: 213178

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek