In English

Comparing Effectuation and Customer Development in a real time startup case

Nanna Stranne ; Mai Thai
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. 121 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:100, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2015-02-24. Den ändrades senast 2015-02-24

CPL ID: 213053

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek