In English

Atomskaliga beräkningar för adsorption av kloroform på grafenoxid

Atomic scale calculations of adsorption of chloroform on graphene oxide

Christoffer Gillberg ; Fredrik Hansson ; Sebastian Idh ; Benjamin Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 35 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

I denna studie har möjligheten att använda grafenoxid för att separera kloroform från bruksvatten undersökts. Kloroform bildas som en toxisk biprodukt av dagens reningsprocesser då man neutraliser patogena mikroorganismer i dricksvatten. Bindningsenergin mellan kloroform och grafenoxid beräknades med en beräkningsmetod som baseras på DFT där vdW-DF används för att approximera utbytes- och korrelationseffekter. Resultaten visar att kloroform binder till grafenoxid med energier som varierar mellan 220-300 meV. Resultaten indikerar att grafenoxid kan användas för att separera kloroform från vatten. Dock påverkas adsorption av fler effekter än bara förmågan för kloroform att binda till grafenoxid. Därför behövs en djupare undersökning, som tar hänsyn till dessa effekter, för att ge en fullständig slutsats.Publikationen registrerades 2015-02-24. Den ändrades senast 2015-02-24

CPL ID: 213051

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek