In English

Improvement of an Information System Support Fault Report Handling Process

Qian Chen ; Jean-Christoph Maass
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fault Report HandlingPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2130

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek