In English

Implementing Harmonized Working Procedures in a Multi-Brand Company

Henrik Girg ; Jean-Philippe Roy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Working ProceduresPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek