In English

How to Conduct Change Management

Att bedriva förändringsarbete

Louise Svanström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Change ManagementPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

<

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.