In English

How to Conduct Change Management

Att bedriva förändringsarbete

Louise Svanström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Change ManagementPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek