In English

Identifying attractive land for office development - A 10-year market analysis of the commercial property market in Gothenburg

Niclas Fransson ; Fredrik Jönsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:142, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Property market, real estate development, land allocation processPublikationen registrerades 2015-02-17.

CPL ID: 212736

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek