In English

The Future of Construction Logistics Consolidation Centers in Construction Logistics

SEFERA ALI SHIGUTE ; ARAZ NASIRIAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:137, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction Consolidation Centre, Logistics, Lean, Supply chain management, WastePublikationen registrerades 2015-02-17. Den ändrades senast 2015-02-17

CPL ID: 212735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek